Advokat Allan Kvist Kristensen – speciale i erhvervs- og produktansvar

Medarbejdere i ARK

Allan Kvist-Kristensen

Partner

T:
M:
E:

+45 3333 1004
+45 4074 3850
akk@arklaw.dk

In-2C-28px-R.png

Allan Kvist Kristensen beskæftiger sig med nationale og internationale produktansvarssager og bygningsskader, herunder både erstatningsret og forsikringsret. 

 

Endvidere beskæftiger Allan Kvist Kristensen sig med tilstødende forsikringsområder som miljøforsikring, recall, CPI, Cyber Crime og professionelt ansvar.

Allan Kvist Kristensen rådgiver tillige erhvervsvirksomheder inden for kontraktuel risikostyring.

Allan Kvist Kristensen er medforfatter til Produktansvarsloven med Kommentarer og har fået publiceret flere artikler, herunder i UfR og T:BB.

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.