top of page

Bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring

Vi rådgiver om alle typer af property-forsikringer, herunder all risks- og entrepriseforsikring, og har bred erfaring indenfor rådgivning om forsikringsdækning, både i relation til standard­vilkår, særvilkår, tilvalgsdækninger og dobbeltforsikring.

 

Herudover håndterer vi løbende en række tvister inden for området og har betydelig erfaring med at håndtere store og komplekse sager. Samtidig håndterer vi også mindre sager, udarbejder juridiske vurderinger og second opinions.

 

Vi har tillige stor erfaring i rådgivning om opgørelse af skadesager, og bistår med opgørelse af såvel enkle som komplicerede og omfangsrige sager relateret til bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring.

 

Vi bistår løbende i større og omfattende opgørelsessager med mange interessenter, ligesom vi håndterer egentlige retslige tvister herom, og vi har et væsentligt kendskab til og erfaring i tvister angående driftstabsopgørelse, herunder samspillet mellem det regnskabsmæssige og juridiske i forhold til bevisbyrde, beviskrav og årsagssammenhæng i forhold til tabet.

 

Som en naturlig konsekvens bistår vi også selskaberne med at føre regressager for udbetalinger på bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikringer mod den eller de potentielle erstatningsansvarlige skadevoldere.

 

Indsigt i og forståelse for tekniske problemstillinger, bevisbyrderegler og bevissikring er typisk af afgørende betydning for sagerne, og vi har stor rutine i disse discipliner samt i syn og skøn.

 

Vores advokater har desuden ført en række principielle rets- og voldgiftssager på området, og vi sikrer os løbende at være ajourført på emnet, og holder løbende foredrag og eksterne oplæg inden for området.

Hos ARK er vi et team på 9 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver inden for Bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring.

Kontakt os

Kontakt os

Allan-Kvist-Kristensen-ARK-Advokatpartne

ALLAN KVIST-KRISTENSEN
PARTNER

T: +45 3333 1004  
M: +45 4074 3850
E: akk@arklaw.dk

Laura-Kragh-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

LAURA KRAGH
PARTNER
T: +45 3333 1006 
M: +45 2681 1458
E: lkr@arklaw.dk

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Bente-Ernfred-Götzsche-ARK-Advokatpartne

BENTE ERNFRED GÖTZSCHE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1008  
M: +45 2681 0650
E: beg@arklaw.dk

Ark_Nathalie_websmall.jpg

NATHALIE FUCHS
ADVOKAT 
T: +45 3333 1000
M: +45 2830 0951
E: nfu@arklaw.dk

Christian Schaap Beskåret1.jpg

CHRISTIAN SCHAAP MELVOLD
ADVOKAT
T: +45 3333 1000 
M: +45 2068 3056
E: csc@arlaw.dk

ark_z_web.jpg

ZACHARIAS GRASSMÉ TAJ
ADVOKAT
T: +45 3333 1000

M: +45 2637 0127
E: zgt@arklaw.dk

Amalie-Flindt-Hjaelmhof_2.jpg

AMALIE FLNDT HJÆLMHOF
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000
M: +45 2797 7148
afh@arklaw.dk

Henrik-Rise-Jensen-ARK-Advokatpartnersel

HENRIK RISE JENSEN

JURIDISK RÅDGIVER

T: +45 3333 1017

M: +45 2675 7027
E: hrj@arklaw.dk

bottom of page