Cyber, ID and crime insurance - ARK Advokatpartnerselskab

Cyber, ID and crime insurance

ARK yder rådgivning til forsikringsselskaber om udformning og revision af forsikringsbetingelser for cyber, ID-tyveri og kriminalitetsforsikringer, skadeopgørelse i forbindelse med databrud, hacking og cyberhændelser, driftstabsopgørelse og vurdering af tab i tilknytning til skader.

 

ARK har dybdegående kendskab til forsikringsbetingelsernes udformning og historik som branchepraksis, og fortolkning af betingelserne indenfor rammerne af forsikringsaftalelovens grundprincipper og ankenævns- og domspraksis.

At ARK Law, attorney Allan Kvist-Kristensen and Jesper Ravn provide advice on Cyber, ID and crime insurance.

 

© 2019 ARK Law Firm. All rights reserved.