top of page

Erhvervs- og produktansvar

ARK er eksperter inden for

  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring

  • Miljø- og forureningsforsikring 

  • Recallforsikring

 

Vi har stor erfaring med at håndtere alle aspekter relateret til erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder både i forhold til spørgsmål om forsikringsdækning såvel som erstatningsansvar. 

 

Vi har mangeårig erfaring med at arbejde med erhvervs- og produktansvarsforsikring og med at vurdere de mange forskellige forsikringsretlige problemstillinger, der kan opstå. Vores team har ført en række principielle sager på området og afholder ofte seminarer og eksterne oplæg om forskellige emner inden for erhvervs- og produktansvarsforsikring og nyeste retspraksis. Vi har indgående kendskab til de almindelige forsikringsbetingelser samt de forskellige individuelle betingelser, der anvendes på området. 

 

Vi er eksperter i erstatningsret i og uden for kontrakt samt alle tilstødende retsområder, herunder aftaleret, obligationsret, entrepriseret, køberet, civilproces og international privatret (lovvalg og værneting).

 

Når der er bekræftet forsikringsdækning, bistår vi med at vurdere kravet, ligesom vi repræsenterer virksomheden over for kravstilleren. 

 

Indsigt i og forståelse for tekniske problemstillinger, bevisbyrderegler og bevissikring er af afgørende betydning for sagerne. Vores team har stor rutine i disse discipliner samt i at få belyst de for sagen relevante tekniske problemstillinger under syn og skøn. Vores advokater har desuden mange års erfaring med at føre rets- og voldgiftssager på området.

 

Vi håndterer såvel enkle som omfangsrige og komplicerede sager, herunder internationale sager, ligesom vi udarbejder legal opinions og yder claims handling. Vi har endvidere stor erfaring med monitorering af større sagskomplekser, hvor vores team af specialister bistår med projektstyring, løbende vurdering og rådgivning.

 

Vores team rådgiver også om miljø- og forureningsforsikring samt recallforsikring. 

 

Vores klienter er blandt andet danske og udenlandske forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og forsikringsformidlere, captives, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
 

Hos ARK er vi et team på 6 advokater og advokatfuld-mægtige, der alle rådgiver inden for Erhvervs- og produktansvar.

Kontakt os

Kontakt os

Allan-Kvist-Kristensen-ARK-Advokatpartne

ALLAN KVIST-KRISTENSEN
PARTNER
T: +45 3333 1004  
M: +45 4074 3850
E: akk@arklaw.dk

Ark_Nathalie_websmall.jpg

NATHALIE FUCHS
ADVOKAT 
T: +45 3333 1000
M: +45 2830 0951
E: nfu@arklaw.dk

Christian Schaap Beskåret1.jpg

CHRISTIAN SCHAAP MELVOLD
ADVOKAT 
T: +45 3333 1000
M: +45 2068 3056
E: csc@arklaw.dk

ark_z_web.jpg

ZACHARIAS GRASSMÉ TAJ
ADVOKAT
T: +45 3333 1000

M: +45 2637 0127
E: zgt@arklaw.dk

Amalie-Flindt-Hjaelmhof_2.jpg

AMALIE FLINDT HJÆLMHOF
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000
M: +45 2797 7148
E: afh@arklaw.dk

Henrik-Rise-Jensen-ARK-Advokatpartnersel

HENRIK RISE JENSEN
JURIDISK RÅDGIVER
T: +45 3333 1017

M: +45 2675 7027
E: hrj@arklaw.dk

bottom of page