Henrik Rise Jensen, Juridisk Konsulent - ARK Advokatpartnerselskab

Medarbejdere i ARK

Henrik Rise Jensen
Juridisk rådgiver

T:

M:
E:

+45 3333 1017

+45 2675 7027
hrj@arklaw.dk

In-2C-28px-R.png

Henrik er specialist i virksomheders erstatningsansvar i og uden for kontrakt samt forsikringsdækning heraf. Han rådgiver virksomheder om kontraktuel risikostyring samt udarbejdelse af leverings- og indkøbsbetingelser, ligesom han forestår kontraktforhandlinger med kunder og leverandører.

Henrik har været tilknyttet Københavns Universitet som ekstern underviser i erstatningsret i mange år og er forfatter til flere artikler om erstatnings- og forsikringsret (U.2013B.129 ”Direkte krav efter U.2012.2255H” og TBB 2012.231 ”Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven”).

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.