top of page

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Vi rådgiver og bistår offentlige myndigheder i relation til alle former for erstatningsansvar.

 

Vi bistår kommuner og andre offentlige myndigheder med egentlig skadesagsbehandling og håndtering af klagesager og retlige tvister. Vi bistår endvidere i sager om erstatningsansvar og forsikringsforhold i relation til arbejds- og personskade, tingskade, bygningsskade og bestyrelses- og ledelsesansvar. Vi har i den forbindelse betydeligt fokus på bevissikring og på muligheden for at påvirke behandlingen af sagerne tidligt i sagens forløb.

 

Vi har et tæt samarbejde med Danske Risikorådgivere, der henvender sig til risikorådgivere i private og offentlige virksomheder, og vi afholder ofte temadage og foredrag i samarbejde med Danske Risikorådgivere i hele landet. Herudover holder vi løbende foredrag og eksterne oplæg for kommuner vedrørende arbejdsskadesikring og erstatningsretlige emner.

 

Med et team på 7 advokater og fuldmægtige er vi blandt landets største i relation til rådgivning om erstatningskrav. Vi anses som førende rådgivere for offentlige myndigheder i relation til håndtering af erstatningskrav af enhver karakter.

 

Vi har mange års erfaring med at rådgive om skadebehandling og med at yde bistand i forbindelse med sagsbehandling ved domstolene og i voldgiftssager. ARK’s advokater har således ført et stort antal retssager herunder for landsretterne og Højesteret inden for alle erstatningsretlige discipliner.

Hos ARK er vi et team på 5 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver om offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Kontakt os

Kontakt os

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart

ANNE METTE MYRUP OPSTRUP
PARTNER

T: +45 3333 1005

M: +45 2681 9372

E: amm@arklaw.dk 

Laura-Kragh-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

LAURA KRAGH
PARTNER
T: +45 3333 1006 
M: +45 2681 1458
E: lkr@arklaw.dk

Ark_Anja_websmall.jpg

ANJA HEJDE
ADVOKAT
T: +45 3333 1000 

M: +45 2943 7840
E: ahe@arklaw.dk

april-222703.jpg

MARCUS WILS LORENZEN
ADVOKAT (L)
T: +45 3333 1000
M: +45 2856 4116
E:  mwl@arklaw.dk

bottom of page