top of page

Om os

Vision

Værdier

Om os

ARK er Danmarks største specialistkontor inden for forsikrings- og erstatningsret. 


Vi er dedikeret til at yde komplet rådgivning til forsikrings- og pensionsbranchen, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.


Vi er stolte af vores profil som førende boutiquekontor inden for forsikrings- og erstatningsretten, og ARK’s partnere og advokater er blandt de bedste i landet inden for deres felt, ligesom de ofte benyttes som foredragsholdere. 


Vores kommunikation er ligefrem, og vi stræber efter at levere klar og forståelig rådgivning til vores klienter på højeste kvalitetsniveau. Samtidig sætter vi en ære i at forstå vores klienters forretning og behov. Vores rådgivning er altid individuelt tilpasset, så den er relevant for den enkelte klient, ligesom vi via et tæt samarbejde med klienten, forsøger at sikre det bedste resultat.


Vores advokater er højt specialiserede i at føre rets-, voldgifts- og ankenævnssager indenfor vores specialeområder, og vi fører ofte sager af høj kompleksitet og med stor økonomisk eller principiel betydning. Som følge heraf er vi erfarne i at forholde os til komplekse og tekniske problemstillinger, ligesom vi er eksperter i civilproces. 


Allerede i det indledende stadie af en sag lægger vi en detaljeret strategi for sagen, herunder i forhold til sikring af beviser, vurdering af risiko og forligsmuligheder. Vi justerer løbende strategien i samråd med klienten for at opnå det optimale resultat og for at sikre, at den afsatte reserve tilpasses. 


Vores primære fokus er på det danske marked, men vi har samtidig et internationalt udsyn og stor erfaring med at bistå i og behandle internationale sager samt et vidtrækkende internationalt netværk, som vi kan trække på til gavn for vores klienter.    


Vi rådgiver danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber, offentlige myndigheder, finansielle institutioner, erhvervsvirksomheder og forsikringsmæglere. 

Vores vision

Vi ønsker at forblive Danmarks største specialistkontor inden for forsikrings- og erstatningsretten og den foretrukne rådgiver for forsikrings- og pensionssektoren i Danmark. Vores succeskriterie for enhver sag er at skabe merværdi for vores klienter, samtidig med, at vi stræber efter at gøre det komplekse mere enkelt.

Vores værdier

Vi er tilgængelige, nærværende og resultatorienterede, og vi tager det som en selvfølge, at alle opgaver løses professionelt og på højeste kvalitetsniveau, uanset opgavens størrelse eller karakter. 


En positiv arbejdskultur med faglig sparring og stor opbakning til kontorets sociale arrangementer er værdibærende for kontoret og en vigtig del af vores DNA, som vi er stolte af, og som gør det sjovt at være på arbejde. 


Vi værner om vores uafhængighed som advokater. Troværdighed er en væsentlig del af vores værdigrundlag og vores renommé, og vi går ikke på kompromis med vores faglige vurdering i vores rådgivning.


Endelig er vi bevidste om, at vi ofte repræsenterer den økonomisk stærkeste part i en konflikt, hvilket indgår som et parameter i vores rådgivning og ageren. 

Kontakt os

Adresse
Bankoplysninger

ARK Advokatpartnerselskab

Esplanaden 8A

1263 København K


Tlf.: +45 3333 1000

E-mail: info@arklaw.dk

CVR nr. 37299766

Nordea

Vesterbrogade 8

Postboks 0850

0900 København C

Reg.nr. 2191 Klientkontonr. 0729 596 760

 

SWIFT-BIC: NDEADKKK

IBAN-no.: DK592 000 0729 596 760

  • Find vej
  • ARK LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Links
bottom of page