top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AFF-kendelse 92864 af 3/4/2019 - Skade under banekørsel ikke dækket af kaskoforsikring

Forsikringstager (FT) anmeldte, at hans bil var blevet totalskadet den 21. april 2018, da han kørte ind i autoværnet under kørsel på Nürburgring i Tyskland.


Forsikringsselskabet afviste dækning med henvisning til, at forsikringen ikke dækkede skade sket under bane-/kap- og væddeløbskørsel. FT protesterede over afvisningen og anførte, at Nürburgringens Nordsløjfe, hvor skaden var sket, var åben for turistkørsel, og at almindelige trafikregler og den tyske færdselslov var gældende på banen. FT henviste i den forbindelse til AFF-kendelse 69.618, hvor et andet forsikringsselskab ikke fandtes at have undtaget en skade indtrådt på Nürburgring i forsikringsselskabet betingelser.


Selskabet fastholdt imidlertid afvisningen og henviste til, at selskabets forsikringsbetingelser var anderledes formuleret end betingelser i AFF 69.618, idet selskabet i stedet henviste AFF 72.494.


FT indbragte herefter sagen for Ankenævnet for Forsikring. Under ankenævnssagen fandt selskabet blandt andet et billede af FT på dagen for skaden. Heraf fremgik, at FT under kørslen havde båret hjelm og kørehandsker, og at FT’s bil i øvrigt var ombygget til en ”rallybil” med styrtbøjle.


Ankenævnet anførte, at oplysningerne om Nürburgringens opbygning og regler for kørsel sammenholdt med fotoet af FT og den ombyggede bil indebar, at FT måtte have vidst, at der skulle køres hurtigt på banen. Herefter fandt Ankenævnet, at FT’s kørsel på Nürburgringen måtte anses for ”konkurrencekørsel mv.” der var foregået på et område særligt egnet til træningskørsel, hvorved skaden måtte anses for undtaget efter selskabets forsikringsbetingelser.


Det forhold, at Ankenævnet samtidige kendelse i sag AFF 92.697 havde givet en anden forsikringstager medhold kunne ikke føre til et andet resultat, idet forsikringsbetingelserne i de to sager adskilte sig fra hinanden.


Kommentarer


Kendelsen – og måske særligt den afsluttende reference til det modsatte resultat der blev opnået i sag AFF 92.697 – illustrerer væsentligheden af formuleringen af dækningsundtagelser, når selskabet specifikt har ønsket at afgrænse/undtage den væsentligt forøgede risiko for skade, der foreligger, når en bil anvendes til konkurrence/bane-kørsel.


Advokat Jesper Ravn har rådgivet selskabet i forbindelse med sagen.
Comments


bottom of page