top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AFF-kendelse af 23/1-19 - Groft uagtsomt at efterlade nøgle i handskerummet på bilen

Forsikringstager (FT) efterlod efter en bytur i december 2017 sin bil på en offentlig parkeringsplads i en større jysk by. Da FT to dage senere kom til stede konstaterede han, at bilen var væk.


FT sendte én nøgle til selskabet og oplyste, at bilens nøgle 2 havde befundet sig i bilens aflåste handskerum. Baggrunden herfor var ifølge FT, at han tidligere havde oplevet problemer med betjening og aflåsning af bilens bagklap ved brug af nøgle 1.


Forsikringsselskabet afviste forsikringsdækning med henvisning til, at klager havde udvist grov uagtsomhed ved at efterlade nøglen i handskerummet. Dette bestred FT og gjorde gældende, at tyveririsikoen var nedsat ved at efterlade bilen på den større offentlige parkeringsplads, at handskerummet var aflåst, og at det ikke direkte af forsikringsbetingelserne – som FT bestred, at han havde modtaget – fremgik, at man ikke måtte efterlade nøglen i handskerummet.


Ankenævnet fandt, at FT havde udvist grov uagtsomhed ved at efterlade nøglen i handskerummet. Nævnet angav, at det indebar en indlysende risiko for tyveri af bilen at efterladen nøglen i handskerummet på en p-plads med plads til over 50 biler i næsten to døgn.


Nævnet angav, at en lås til handskerummet relativt let kan brydes op, hvorfor det ikke udgør en sikkerhedsforanstaltning i øvrigt i overensstemmelse med nævnets tidligere praksis.


FT’s angivelse af, at han som forbruger ikke var blevet gjort opmærksom på, at dette kunne konstituere et groft uagtsomt forhold blev ikke tillagt betydning af nævnet.


Selskabet har under sagen været bistået af advokat Jesper Ravn.
Comments


bottom of page