top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AFF-kendelse i sag 92762 af 3/4/19 - Ikke bevist, at erstatningstilbud for svampeskade var for lavt

Opdateret: 2. sep. 2020

Forsikringstager (FT) anmeldte i foråret 2016 at der var råd/nedbrydning af træet i hjørnerne på deres bjælkehus.


Umiddelbart efter anmeldelsen besigtigede forsikringsselskabets (FS) taksator ejendommen. FS’ taksator valgte dog at lade omfangsbedømmelsen af skaden blive foretaget af specialister i råd-/svampeskader, hvorfor FS rettede henvendelse til Teknologisk Institut. Allerede inden rapporten fra Teknologisk Institut forelå meddelte FS dækning til FT for så vidt angår svampeskaden.


På baggrund af rapporten fra Teknologisk Institut (omfangsbedømmelsen af skaden) indhentede FS hos et rådgivende ingeniørfirma et tilbud på udbedringsarbejde. Der blev indhentet et kontroltilbud hos et andet firma, og herefter meddelte selskabet dækning for svampeskaden på i alt kr. 587.685 incl. moms.


FT mente imidlertid ikke, at de indhentede tilbud stemte overens med rapporten fra Teknologisk Institut. FT fremlagde derfor et tilbud på udbedringsarbejder på over 5,2 mio. kroner incl. moms. Da dette blev afvist af FS, indbragte FT’s advokat sagen for Ankenævnet med en påstand om, at Ankenævnet ikke kunne bedømme sagen uden bevisførelse i form af syn og skøn, hvorfor FT begærede sagen afvist, jf. vedtægternes § 4.


Ankenævnet fandt – i overensstemmelse med FS bemærkninger - at det var muligt at realitetsbehandle sagen på baggrund af de rapporter, der forelå, og Ankenævnet fandt ikke, at var grundlag for at tilsidesætte FS’ erstatningsopgørelse.


Forsikringsselskabet var under sagen bistået af advokat Bente Ernfred Götzsche.
コメント


bottom of page