top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Anmeldte arbejdsskader med relation til COVID-19 stiger - mørketal og tendenser

Det seneste dataudtræk fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) pr. 8. juni 2020 viser, at det i altovervejende grad er kvindeligt ansatte, som hidtil har anmeldt en arbejdsskade relateret til COVID-19.


Ud af i alt 443 arbejdsskadeanmeldelser (erhvervssygdomme og ulykker) relateret til COVID-19 er hele 363 anmeldelser er foretaget af kvinder.


Det er tidligt at drage konklusioner, men det er bemærkelsesværdigt, at 4 ud af 5 anmeldte arbejdsskader/erhvervssygdomme med mulig relation til COVID-19 er kvindelige ansatte, selv under hensyntagen til, at langt hovedparten af de anmeldte skader er i hospitals- og plejesektoren.


Af øvrige tendenser kan nævnes, at mere end 4 ud af 5 anmeldelser er foretaget af ansatte i alderen 17-56 år, at 4 ud af 5 anmeldelser er relaterede til selve infektionssygdommen forårsaget af COVID-19, at 35 anmeldelser er relateret til en hudsygdom – formodentlig allergi fra værnemidler - og at der pr. 8. juni 2020 er anmeldt 379 erhvervssygdomssager og 63 ulykkessager.


Der er fortsat alene truffet afgørelse i 5 sager, men af diskretionshensyn ønsker AES ikke at oplyse resultatet i de afgjorte sager.


Ifølge Fagbladet FOA fremgår det imidlertid af Arbejdstilsynets dataudtræk fra EASY og ESS, at antallet af anmeldelser med relation til COVID-19 muligvis er mere end tre gange større. Således har mere end 1.500 personer anmeldt en arbejdsskade i perioden februar 2020 til og med maj 2020, og hvor Arbejdstilsynet vurderer, at en stor del af tilfældene vedrører COVID-19.


For yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til advokat Ida Lundell Stausholm.


Kilder: AES og Fagbladet FOA.
Comments


bottom of page