top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for medarbejders snublen/fald på trapperist

Ved Retten på Frederiksbergs dom af 3. august 2020 frifandtes en arbejdsgiver for ansvarlig i anledning af en medarbejders fald under en firmafest, da det ikke fandtes godtgjort, at uheldet skyldtes forhold, som arbejdsgiveren kunne gøres ansvarlig for.


Medarbejderen deltog i september 2017 i en firmasommerfest. Sommerfesten blev afholdt i firmaets kantine, og der kunne hentes drikkevarer på en tagterrasse umiddelbart udenfor kantinen. For at komme ned på tagterrassen skulle medarbejderne ud ad en dør fra kantinen, ud på en svalegang og videre ned på tagterrassen.


For at mindske afstanden mellem svalegangen og tagterrassen havde arbejdsgiveren placeret en trappetrinsrist af metal som et ekstra trappetrin. Da medarbejderen gik via trappetrinsristen snublede/faldt hun, og slog blandt andet sit hoved. Medarbejderen angav, at arbejdsgiveren var ansvarlig for hendes fald, idet hun anførte, at trinnet tippede, da hun trådte på det.


Byretten fandt indledningsvis, at placeringen af trappetrinsristen det pågældende sted var en sædvanlig og ukompliceret indretning, som ikke indebar en særlig pligt for arbejdsgiveren med hensyn til instruktion i anvendelsen eller skærpet tilsyn.


Under hensyn til at medarbejderen ved de første lægehenvendelser angav flere forskellige årsager til selve faldet, og at hændelsen efterfølgende alene langsomt var kommet tilbage til medarbejderen glimtvis i billeder og lyd, og idet der ikke var vidner, som med sikkerhed kunne bekræfte årsagen til faldet, havde medarbejderen ikke havde bevist, at uheldet skyldes forhold, som arbejdsgiver kunne gøres ansvarlig for.


Sagen er for arbejdsgiveren ført afl advokat Pia Skotte Winsløw. Det vides endnu ikke om dommen ankes.
Comments


bottom of page