top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Arbejdsskadesag – spørgsmål om anerkendelse ved forudbestående sygdom

ARK Advokatpartnerselskab har bistået en selvforsikret kommune i en arbejdsskadesag, der vedrørte spørgsmålet om anerkendelse ved forudbestående sygdom.


Den 29. maj 2017 fik skadelidte i sit arbejde som socialpædagog et ryk i nakken, da en beboer tog armen omkring halsen på hende og trak hende imod sig for at få et kram. Skadelidte søgte læge første gang den 2. juni 2017 - et lægebesøg, der allerede var bestilt forud for hændelsen. Skadelidte var til kiropraktor dagen efter hændelsen.


Forud for hændelsen havde skadelidte smerter i nakken og modtog kiropraktisk behandling herfor. Af egen læges journal fremgik endvidere, at skadelidte i måneden op til hændelsen havde henvendt sig med smerter i nakken, og skadelidte havde endvidere en sygemelding i maj 2017 grundet nakken.


I en tidligere arbejdsskadesag fra 2006 havde skadelidte fået tilkendt 5 % i varigt mén for nakkesmerter. Denne tidligere arbejdsskadesag havde skadelidte anmodet om at få genoptaget i 2013 grundet klar forværring af nakke- og skuldersmerter. Herudover havde skadelidte været udsat for et ulykkestilfælde i 2015, hvor hun blev ramt på nakke/skuldre af en tung køkkenskabslåge. I august 2017, altså knap tre måneder efter arbejdsskaden, var skadelidte endvidere involveret i et færdselsuheld, hvor hun blev påkørt bagfra.


Både de lægelige og kommunale akter bar præg af, at skadelidte havde behandlingskrævende nakkegener flere år forud for og tæt op til arbejdsskaden. Ved en undersøgelse i 2015 blev der fundet slidgigt og diskusprolaps i nedre del af nakken samt nerveafklemning.


AES anerkendte hændelsen og udmålte en méngrad på 5 %. AES vurderede, at hændelsen havde været kraftig og pludselig, og at der var indtrådt en forværring af de eksisterende nakkegener.


På vegne af kommunen ankede vi afgørelsen.


Ved afgørelse af 5. april 2019 afviste Ankestyrelsen at anerkende nakkesmerterne som en arbejdsskade. Ankestyrelsen lagde vægt på, at hændelsen ikke havde medført en stor belastning af nakken og dermed ikke havde forårsaget en forværring af skadelidtes forudbestående stærke smerter i nakken.


Spørgsmål vedrørende sagen kan stilles til advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw eller advokat Anne Mette Myrup Opstrup.
Comments


bottom of page