top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ejendomsselskab frifundet i glatføresag

Ved dom af 17. januar 2020 blev et ejendomsselskab frifundet ved retten i Horsens i en sag vedrørende glatførebekæmpelse.


Sagens omstændigheder


En ældre kvinde faldt den 12. februar 2017 på en sti, da hun var på vej til sin bil ved sin bopæl og pådrog sig en skade i bækkenet. Kvinden gjorde gældende, at boligselskabet var ansvarlig herfor som følge af utilstrækkelig saltning. Ifølge kvinden havde en sort plet maling på asfalten gjort isen vanskelig at se.


Der var enighed om, at der var ryddet for sne, men uenighed om, hvorvidt der var blevet saltet, idet ejendommens vicevært fastholdt, at det havde han gjort som et led i sin faste rutine. I den forbindelse var det afgørende, at der ikke var faldet nedbør i perioden 10.-12. februar 2017.


Rettens dom


Retten lagde vægt på oplysningerne fra DMI vedrørende vejret på skadedagen samt viceværtens forklaring. Viceværten forklarede under sagen, at i tilfælde af sne om natten startede han med at rydde kl. 05, hvorefter han skrabede sne og slutter med at salte. Han førte ikke logbog, men forklarede, at han ved, at der var blevet saltet i det omfang, det var var nødvendigt, idet det er en almindelig procedure at salte.


Sammenfattende fandt retten på dette grundlag det ikke for godtgjort, at ejendomsselskabet skulle have forsømt sin pligt til at glatførebekæmpe og frifandt herefter ejendomsselskabet.


Sagen blev for ejendomsselskabet ført af advokatfuldmægtig Nathalie Sabbagh.
Comments


bottom of page