top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Gode råd om husforsikringen og efterårets og vinterens vejrforhold

”Winter is coming” er både et citat fra Game of Thrones og en uomgængelig sandhed, idet efterårets og vinterens vejrforhold lurer rundt om hjørnet. Det er højsæson for storm- og sneskader, og her er nogle enkelte råd fra ARK om, hvilke skader der er dækket hhv. ikke dækket under en husforsikring.


En almindelig husforsikring dækker overordnet set skader på ejendommens bygninger som følge af brand, tyveri, vejrligsskader m.v., samt husejeransvar (forsikringsbegivenheden). En husforsikring er således umiddelbart overskuelig, men der er imidlertid en række forhold, man som husejer alligevel bør have for øje , når man skal overveje, om ejendommen er tilstrækkeligt forsikret mod vind og vejr.


Som ved alle andre forsikringsskader, skal en husejer løfte bevisbyrden for, at en skade er indtrådt ved en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. I den forbindelse kræver de fleste selskaber, at der ved stormskader har været målt en vindstyrke på 17,2 m pr. sekund og ved vandskader, at der har været tale om voldsomt skybrud, hvor der er faldet 15 mm regn i løbet af 30 minutter eller 30 mm på et døgn.


Det er også et krav, at eventuelle nedbørsskader skal være opstået i umiddelbar forbindelse med voldsom storm, sky- eller tøbrud.


Derudover skal andre skader på ejendommen såsom oversvømmelse af ejendommens bygninger, opstigende vand fra afløbsinstallationer m.v. som udgangspunkt også være forårsaget af voldsom storm, sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb.


Der er imidlertid også en række skader, som ikke er dækket under en husforsikring. Således er der ikke er dækning for vandskader forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt eventuelle efterfølgende svamp- eller rådskader.


Her kan man dog tegne en tilvalgsdækning.


Hos de fleste selskaber kan man blandt andet udvide sin dækning til også at omfatte skader forårsaget af almindeligt uvejr samt vandskader forårsaget af opstigende vand eller vand, der trænger ind i huset udefra, selvom dette ikke skyldes voldsom storm, sky- eller tøbrud.


Nødvendigheden af at overveje tilvalgsdækninger understreges af, at risikoen for vejrskader kun øges i de kommende år som følge af klimaforandringer og deraf følgende voldsommere vejrforhold.


Man skal som husejer tillige være opmærksom på de forpligtelser, der i øvrigt direkte er oplistet i forsikringsbetingelserne. Som husejer har man således pligt til at vedligeholde sin bolig, hvorfor man altid bør sørge for, at tagrender og afløb er renset for at undgå nedbørsskader, og husrum er tilstrækkeligt opvarmede for at undgå frostprægninger på rør.


Derudover skal man sikre, at drivhuse, havepavillioner m.v., er tilstrækkeligt funderet samt at solceller er fastgjort i henhold til gældende retningslinjer.


Hvis uheldet skulle være ude, er man som husejer først og fremmest forpligtet til at iagttage sin tabsbegrænsningspligt, herunder forhindre yderligere vandtilstrømning og affugte i rum med nedbørsskader. Derudover skal man huske straks at anmelde skaden hos selskabet, der som oftest har døgnbemanding og kan bistå med skadeservice. Og man bør altid søge ”grønt lys” fra selskabet, før man må udbedrer skaden eller fjerner genstande, så man ikke fjerner beviset for en skade.


Endelig, hvad angår reetablering, bør man være opmærksom på, at visse betingelser undtager dækning for vandskade på organisk materiale, hvis der er sket skade mere end én gang, hvorfor reetablering med fordel bør ske uden brug heraf.


Som i resten af Europa går Danmark en dyr vinter i møde. Der er ikke nogen grund til, at den skal blive dyrere, så derfor en opfordring til at alle husejere, sommerhusejere m.v. gennemgår deres husforsikring og eventuelt søger råd og vejledning hos deres forsikringsselskab, således at man er klædt bedst mulig på, når uvejret rammer.
Comentarios


bottom of page