top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Huseftersynsordningen bliver moderniseret

Med virkning fra 1. oktober 2020 ændres huseftersynsordningen.


Moderniseringen sker som led i Justitsministeriets evaluering af ordningen i marts 2018, hvor flere interessenter pegede på behovet for at styrke forbrugernes forståelse af rapporterne.


Ændringerne i de nye rapporter

Tilstandsrapporterne får nyt og moderne udseende, og i stedet for vurderinger af skader og fejl med de velkendte karakterer K0, K1, K2 og K3, er der kommet grå, gule og røde farvesymboler, som angiver, hvor alvorlig og hvor akut en skade er.


I elinstallationsrapporterne forsvinder også karaktererne K1, K2 og K3, som angav om fejl kunne udgøre en risiko på kort eller længere sigt. Denne karakterskala er nu i de nye elinstallationsrapporter erstattet med symboler, der angiver:


• Risiko for stød

• Risiko for brand

• Ulovlige elinstallationer

• Undersøges nærmere


Også selve opbygningen af rapporterne bliver anderledes. I de gamle rapporter blev skader og fejl beskrevet med udgangspunkt i typen af fejl, mens de i de nye rapporter er registreret for hvert rum. Dermed kan det reelt se ud som om, at der er flere skader og fejl i de nye rapporter, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet. Hvis fx den samme skade findes på samtlige af ejendommens vinduer, vil skaden være beskrevet for hvert rum og ikke bare under ét samlet punkt om ”vinduer og døre”, som det havde været i de gamle tilstandsrapporter.


Der er fortsat de samme skader og fejl, der registreres i rapporterne, ligesom også vilkårene for ejerskifteforsikring er uændrede. Det nye udseende af rapporterne medfører dog, at det kan være vanskeligt direkte at sammenligne indholdet i en gammel og en ny rapport.


Du kan læse mere om forskellene i Sikkerhedsstyrelsens nyhed om huseftersyn før og efter 1. oktober 2020.


Rapporter udarbejdet i det gamle format vil være gyldige indtil udløb, dvs. et halvt år for tilstandsrapporter og ét år for elinstallationsrapporter.


Nyt for bygningssagkyndige og elinstallatører

For bygningssagkyndige og elinstallatører skal tilstandsrapporterne fremover udarbejdes i en ny IT-platform (Husweb), hvor der – for at gøre rapporterne lettere at forstå – ligger standardtekster til beskrivelser af skader.


Desuden er der – som led i moderniseringen – i løbet af august og september 2020 foretaget en række opdateringer i håndbøger og vejledninger til udarbejdelse af elinstallations- og tilstandsrapporter. Du finder de opdaterede udgaver her.


Kritik af den nye ordning

Både Danske BOLIGadvokater og Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BFBE) retter kritik af den nye ordning. Begge foreninger peger på, at overgangen til et nyt ”karaktersystem” fra K-skalaen til en farveskala kan indebære en usikkerhed for de byggesagkyndige, idet fx K3 ikke direkte kan sidestilles med den røde farve, og at lyskurven derfor vildleder (kilde).


Det kan ifølge BFBE betyde, at der fx kan komme langt flere røde farver i tilstandsrapporten, end der ville have været K3’ere, fordi de bygningssagkyndige er usikre på, i hvilken kategori skaderne skal placeres, og for at undgå eventuelle retssager, hvis de har vurderet en skade forkert (kilde).


Henrik Bisp, fagekspert i byggeteknik og huseftersyn i Videncentret Bolius, mener også, at der risiko for, at købere fremover kun vil fokusere på de røde farver og dermed ikke forholde sig til, hvad der faktisk er beskrevet om skaden (kilde).


Hos ARK deler vi de anførte bekymringer, om end vi dog tror på, at moderniseringen på sigt – når de sagkyndige og forbrugerne har ”vænnet” sig til ændringerne – vil udgøre en væsentlig forbedring af den tidligere ordning.


Eventuelle spørgsmål til huseftersynsordningen kan rettes til advokat Jens Balle, advokat Laura Kragh og advokat Bente Ernfred Götzsche.Comments


bottom of page