top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Kendelse af 30/6/20 – Mægler ikke ansvarlig uanset rådgivning var i strid med god ejendomsmæglerskik

En ejendomsmægler formidlede salget af en ejerlejlighed beliggende på 7. sal i et nybyggerkvarter. I salgsopstillingen var udsigten anprist og fremhævet.


På handelstidspunktet var der frit udsyn, da der var placeret en parkeringsplads i terræn foran bygningen. Med købsaftalen modtog køber den gældende lokalplan, hvori der var angivet mulighed for at udnytte det matrikelnummer, hvorpå parkeringspladsen var placeret til erhvervsmæssig byggeri i op til 12 meters højde.


Køber konstaterede efter erhvervelsen af ejerlejligheden, at der var aktuelle planer om at opføre et parkeringshus på den pågældende matrikel foran ejerlejligheden, og køber klagede derfor over ejendomsmægleren til Klagenævnet for Ejendomsformidling.


Nævnet fremhævede, at køberne af ejerlejligheden havde modtaget oplysning om, at der var risiko for bebyggelse på matriklen foran den købers ejendom. Nævnet fandt herefter, at ejendomsmægleren ikke havde en generel pligt til hos kommunen at foretage nærmere undersøgelse af, om der forelå konkrete byggeplaner og tidshorisonten herfor.


Dog fandt nævnet, at ejendomsmægleren – som havde valgt at fremhæve udsigten i salgsopstillingen – havde pligt til udtrykkeligt at gøre køberne opmærksom på lokalplanens bestemmelser. Derfor fandt Nævnet, at ejendomsmægleren ved sin tilsidesættelse heraf havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik.


Imidlertid fandt 4 ud af 5 nævnsmedlemmer ikke grundlag for at pålægge ejendomsmægleren et erstatningsansvar, da køberne inden handlens indgåelse havde fået udleveret lokalplanen.


Ejendomsmægleren har under klagesagen været bistået af advokat Laura Kragh.
Comments


bottom of page