top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Landsretten pålægger Unibet at betale 1.2 mio. kroner til tidligere kunde.

Opdateret: 7. jan. 2019


Vestre Landsret har den 21. december 2018 afsagt dom i den såkaldte Unibet-sag. Landsretten fandt – modsat byretten – at Unibet havde handlet ansvarspådragende over for en tidligere kunde, der over et forløb på lidt over 1½ år tabte ca. kr. 2 mio. ved spil på onlinekasino og sportsvæddemål.


Landsretten fandt, at Unibet i hvert fald fra oktober 2012 burde have indset, at der var en betydelig risiko for at kunden havde et alvorligt spilproblem, da han skrev en mail til sin kontaktperson hos Unibet, hvori han bl.a. angav, at han spillede af desperation. Derudover fandt Landsretten, at Unibet burde have iværksat foranstaltninger til at få dette afklaret, og i givet fald have taget yderligere foranstaltninger, som kunne medvirke til at begrænse kundens spil.


Da Unibet ikke tog sådanne initiativer, men tværtimod fortsatte kundeforholdet - herunder med en løbende tildeling af forskellige former for bonus, der var med til at fastholde kunden i sit spil - fandtes Unibet at have handlet ansvarspådragende.


Landsretten fastsatte skønsmæssigt erstatningen til kr. 1,2 mio. for kundens tab på spil i perioden fra oktober 2012 frem til Unibet lukkede kontoen i august 2013.

Advokat Jesper Ravn har været beskikket advokat for kunden for by- og landsretten, og har gennem sagsforløbet været bistået af advokat Caroline Køber.Comments


bottom of page