top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Næsten business as usual

Gennem snart 3 måneder har COVID-19 situationen i vidt omfang berørt vores hverdag.


Danmark har indtil videre har klaret sig – efter omstændighederne – relativt godt. Imidlertid kommer krisen til at få stor betydning langt ind i fremtiden både nationalt og internationalt.


Hos ARK har de fleste af os arbejdet hjemme siden den 11. marts 2020, og vi har – som alle andre – kommunikeret via adskillige digitale platforme både eksternt og internt.


Den forøgede brug af digital kommunikation og ændrede arbejds- og rejsemønstre spås at blive en blivende læring af krisen. Vi kan i hvert fald konstatere, at digital kommunikation med vores klienter og med hinanden har fungeret godt, og er ”kommet for at blive”.


Når det så er sagt, så er det den personlige kontakt, som danner grundlaget for et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling og sparring.


Derfor er vi med den gradvise genåbning af Danmark på vej tilbage mod ”normalen” på kontoret. Vi er nu ca. 2/3 medarbejdere på kontoret, og vi nyder, at vi igen kan have muligheden for at bistå vores klienter bl.a. ved gensidig faglig inspiration ”in persona”. Blot nu med behørig afstand.


Vi forventer, at det i løbet af juni bliver muligt at samles 30-50 personer. Det betyder også, at vi er begyndt at planlægge nye datoer for de arrangementer, som vi har måtte aflyse de sidst 2½ måned.


Vi vil derfor snarest vende tilbage med datoer for vores udskudte og ikke mindst nye arrangementer, idet vi ikke skal lægge skjul på, at vi igen glæder os til at se vores klienter i vores lokaler, hvor vi – heldigvis i disse tider – har plads til behørig afstand.


I mellemtiden ønsker ARK en glædelig pinse med et billede af vores nye Corona-venlige transportmiddel: ARK-cyklen.Comments


bottom of page