top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Netværk om ansvarsskader for kommuner og regioner

Efter udsættelser pga. COVID-19 kom ARK i sidste uge endelig i luften med vores nye netværk for forsikringsmedarbejdere i kommuner og regioner, som er oprettet i samarbejde med Danske Risikorådgivere.


Netværkets omdrejningsemne er erstatningsansvar for offentlige myndigheder i alle afskygninger, og – ud over at give mulighed for faglig sparring og networking i kommunerne – at holde deltagerne ajour med relevant retspraksis. Vi mødes 2 gange årligt, og deltagerne har stor mulighed for at udøve indflydelse på de temaer, der berøres.


Emnerne strækker sig allerede nu vidt fra arbejdsgiveransvar over kommuners rådgiveransvar til COVID-19 og kommuners ansvar for plejeanbragte børn og unge, og vi ser frem til næste møde (in persona) den 8. juni 2021 på Hotel Munkebjerg i Vejle, hvor der bl.a. vil være et indlæg fra en psykiater om psykiske arbejdsskader.


Vi gør tillige opmærksom på ARK Advokatpartnerselskabs mangeårige netværk for kommuner og regioner på arbejdsskadeområdet, der fungerer på tilsvarende vis.


Tag fat i advokat Joakim Bondesen eller advokat Anja Hejde, hvis du vil vide mere.Comments


bottom of page