top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ny bekendtgørelse om satsregulering af erstatningsansvarsloven

Højst usædvanligt har Justitsministeriet først den 7. december 2020 udstedt den årlige bekendtgørelse om regulering af satserne i erstatningsansvarsloven.


Med usædvanligt menes, at det forekommer som om, at udstedelse af bekendtgørelsen – som normalt kommer i november måned – er blevet glemt i et 2020, hvor fokus har været mange andre steder.


Selvom der er tale om satsregulering for 2021, så finder satserne anvendelse for (dokumenterede) krav, der fremsættes fra den 1. december 2020, da erstatningens og/eller godtgørelsens størrelse skal fastsættes på grundlag af de satser, som gælder på det tidspunkt, hvor beløbene kunne kræves betalt, jf. EAL § 15. Erstatning og godtgørelser efter EAL forfalder til betaling én måned efter, at kravene kunne opgøres, jf. EAL 16.


Det har således ikke være muligt at foretage opreguleringen til de nye satser i perioden 1. til 7. december 2020 som følge af forsinkelsen af bekendtgørelsen.


Tilpasningsprocenten er fastsat til 0,3 procent, og taksterne udgør herefter følgende:


  • Svie og smerte (§ 3), kr. 215 per dag og max. kr. 82.000

  • Varigt mén (§ 4) kr. 939.500 ved 100% og kr. 1.126.000 med 120%

  • Erstatningsmaksimum for erhvervsevnetab (§ 6) kr. kr. 9.859.500

  • Normalårslønnen (§ 8) kr. 452.000

  • Minimumsforsørgertab (§ 12) kr. 1.055.000

  • Overgangsbeløb (§ 14a) kr. 177.000


Bekendtgørelsen træder i kraft – som altid – den 1. januar 2021


Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til advokat Nanna Baade.bottom of page