top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ny udtalelse fra Retslægerådet i lavenergisag

Retslægerådet har endnu engang haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om årsagssammenhæng i en lavenergisag, hvor skadelidte blev påkørt fra siden af bil, der foretog en u-vending.


Hastighedsændringen blev af DanCrash beregnet til 4,8 km/timen, hvilken påvirkning blev sidestillet med at dreje meget abrupt med en sportsvogn, go-kart eller lignende. Der var endvidere udfærdiget en animation af ulykken.


Skadelidte havde ikke forud for ulykken haft nakkegener af betydning, men en efterfølgende scanning viste dog degeneration. Hun angav, at hun efter ulykken havde fået vedvarende nakke- og lændesmerter og anlagde sag mod ansvarsforsikringsselskabet.


Ikke overraskende forholdt Retslægerådet sig ikke specifikt til hændelsens egnethed og kunne derfor ikke vurdere, om hændelsens karakter i sig selv var egnet til at give whiplash, idet ”tekniske analyser af biluheld og vurderinger af hastighedsændringer ligger uden for Retslægerådets sagkundskab”.


Derimod indgik karakteren af påvirkningen som et led i Retslægerådets samlede vurdering, hvorefter Retslægerådet skønnede sandsynligheden for årsagssammenhæng mellem ulykken og skadelidtes længerevarende nakkegener til mindre end 50% baseret på 1) oplysningerne om en lav påkørselshastighed, 2) at der var betydelige degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen, som kan være medvirkende årsag til nakkesmerter, samt 3) at kun ca. 10% af personer med følger efter en forstuvning af halshvirvelsøjlen får længerevarende symptomer.


Endvidere fandt Retslægerådet det ikke sandsynligt, at der var årsagssammenhæng mellem sagsøgers længerevarende lænderygsmerter og ulykken. Denne vurdering er helt i tråd med Rådets udtalelser i lignende sager, hvor den skadelidte sidder fastspændt med sikkerhedssele. Sådanne påvirkninger findes sædvanligvis ikke egnet til at påføre varige lænderyggener.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Anja Hejde, der fører sagen for forsikringsselskabet.
Коментарі


bottom of page