top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Nye tal fra AES vedrørende anmeldte arbejdsskader med relation til COVID-19

Vi har tidligere omtalt anmeldelserne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) af COVID-19 relaterede arbejdsskader, og det er nu af AES oplyst, at der pr. 29. juni 2020 er afgjort 30 sager, hvoraf 15 sager er anerkendt, og 15 er afvist.


Alle 15 anerkendte sager omhandler selve sygdommen COVID-19 efter udsættelse for smitte på arbejde. Det fremgår endnu ikke af AES’ dataudtræk, om anerkendelse af COVID-19 er sket i sager oprettede som en ulykkessag, eller som en erhvervssygdomssag.


Af de 15 afviste sager vedrører 7 psykisk lidelse, 5 ”andet” og 3, hvor den tilskadekomne ikke har reageret efter anmeldelse.


Ydermere fremgår det, at AES nu har modtaget 614 anmeldelser, hvilket er en stigning med 251 anmeldelser på næsten 3 uger. Af disse anmeldelser vedrører mere end 3 ud af 4 anmeldelser selve infektionssygdommen COVID-19.


Kilde: AESComments


bottom of page