top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Opdaterede tal fra AES og Patienterstatningen om skade med relation til COVID-19

Nye tal fra AES


Vi har tidligere omtalt anmeldelserne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) af COVID-19 relaterede arbejdsskader, og det er nu af AES oplyst, at der pr. 26. oktober 2020 er afgjort 797 sager om arbejdsskader relateret til COVID-19:


• 507 er anerkendt (34 ulykkessager og 473 erhvervssygdomssager)

• 290 er afvist


Alle 507 anerkendte sager omhandler selve sygdommen COVID-19 efter udsættelse for smitte på arbejde.


De 290 afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager relateret til sygdommen (fx psykiske lidelser) samt om sager, hvor tilskadekomne trods rykkere ikke har svaret på AES’ spørgeskema om de nødvendige oplysninger i sagen.


Desuden fremgår det, at AES nu har modtaget 1.583 anmeldelser, hvilket er en stigning på 969 anmeldelser på 4 måneder. Af AES oversigt fremgår bl.a., at 2/3 af anmeldelserne kommer fra ansatte i sundhedsvæsenet og institutioner.


Nye tal fra Patientforsikringen


Hos Patienterstatningen er der pr. 26. oktober 2020 ansøgt om erstatning til patienter med direkte eller indirekte relation til COVID-19 i 144 sager, der fordeler sig i følgende kategorier:


• Patienter smittet på sygehus, plejehjem eller lignende (24 sager)

• Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19 (2 sager)

• Skadet på grund af udskudt behandling (118 sager)


Det er bemærkelsesværdigt, at langt hovedparten af de anmeldte forhold ikke relaterer sig til smitte med COVID-19, men derimod skader pga. aflyste eller udskudte behandlinger pga. COVID-19.


Patienterstatningen har samtidig offentliggjort, at man for første gang har anerkendt at smitte med COVID-19 kan anerkendes som en patientskade. Sagen var rejst af de efterladte til en midaldrende mand, der døde efter at være blev smittet med COVID-19 på et offentligt sygehus i foråret. I sagen fandt Patienterstatningen det godtgjort, at patienten med overvejende sandsynlighed blev smittet på sygehuset, hvor han blev behandlet for en anden sygdom.
Comments


bottom of page