top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Staten overtager udgifter til vaccineskader på ASL-området

ARK har gennem mere end 1 år rådgivet om Covid-19 vaccineskader som arbejdsskader allerede før de første afgørelser, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte skader efter Covid-19 vaccine som arbejdsulykker (blandt andet efter retningslinjer fra Arbejdstilsynet).

Det har været ARK’s holdning, at man med rette kan stille spørgsmål ved rigtigheden af at anerkende sådanne vaccineskader som arbejdsskader, alene med den begrundelse, at den pågældende medarbejder har været omfattet af en prioriteringsgruppe med deraf følgende ”opfordring” til at blive vaccineret (fra sundhedsmyndighederne), hvilken vaccine imidlertid er blevet givet i privat regi.

Vaccineskader er omfattet af klage- og erstatningslovens regler, og Covid-19 vacciner er ingen undtagelse herfra. Da vaccinen er blevet anbefalet generelt til den brede befolkning, har det kun været et spørgsmål om, hvornår prioriteringsgrupperne kunne få vaccinen, og ikke om personer i disse grupper skulle anbefales at tage imod den.

Spørgsmålet er således, om denne mulighed for – via sit erhverv – at kunne opnå vaccinen tidligere end ellers med rimelighed har kunnet begrunde, at vaccinationen var en følge af arbejdets forhold?

Den nyligt vedtagne lovændring har overflødiggjort diskussionen, fordi lovændringen medfører, at finansieringen af vaccineskaderne på ASL-området overtages af staten.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for vaccinationer foretaget i perioden fra den 27. december 2020 til den 31. december 2022 (ny § 49, stk. 9). Lovændringen indebærer også, at staten refunderer udgifter, som forsikringsselskaberne og selvforsikrede arbejdsgivere har afholdt til erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte, udgifter til behandling og hjælpemidler og udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse, lægebehandling og optræning samt administrationsbidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen - uanset hvornår arbejdsulykken er anmeldt, og hvornår udgiften opstår.

Se lovforslaget med bemærkninger her samt det vedtagne lovforslag her


Spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Anja Hejde.

댓글


bottom of page