top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Supermarked ikke ansvarlig for fodgængers fald i en plastikstrip ved vareindlevering

Opdateret: 2. sep. 2020

Ved dom 10. marts 2020 blev et supermarked frifundet ved Retten i Roskilde for en fodgængers fald i en plasticstrip, mens hun gik langs en vej ud for supermarkedets vare- og aflæsningsområde. Sagens omstændigheder En kvinde faldt angiveligt over en plastikstrip den 11. september 2017 omkring kl. 17.00-17.30 under en gåtur på en offentlig vej på bagsiden af et supermarked, hvorfra der var direkte adgang til supermarkedets vare- og aflæsningsområde. Kvinden pådrog sig et hovedtraume og gjorde gældende, at plastikstripsen stammede fra supermarkedet, og at supermarkedet var ansvarlig for skaden, idet supermarkedet havde tilsidesat sin forpligtelse til at holde området rent og ryddeligt. Supermarkedet gjorde blandt andet gældende, at bevisbyrden for, at plastikstripsen stammede fra supermarkedet ikke var løftet, og at det ikke med sikkerhed kunne angives, hvorfra stripsen stammede, idet blandt andet reklamefirmaer brugte området ved vejens fordelingsplads for bude, der skulle foretage omdeling. Herudover anførte supermarkedet, at der var en fast og fornøden procedure for fejning og rydning af området. Rettens dom Retten fandt efter bevisførelsen, at det ikke var godtgjort, hvorfra plastisktripsen, som kvinden faldt over, stammede, eller hvad der var årsag til, at den lå på stedet, hvor hun faldt. Det fandtes herunder ikke godtgjort, at den hidrørte fra supermarkedet, at den var efterladt på stedet af en af supermarkedets ansatte eller andre, som supermarkedet bar ansvaret for. Derudover fandtes det ikke godtgjort, at supermarkedet havde forsømt pligten til rengøring og renholdelse af området ved butikkens vareleverings- og aflæsningsområde. Sammenfattende fandt retten det ikke godtgjort, at faldet skete under sådanne omstændigheder, at supermarkedet havde handlet ansvarspådragende. Sagen blev for supermarkedet ført af advokatfuldmægtig Nathalie Sabbagh.Σχόλια


bottom of page