top of page

Privatforsikring

ARK yder rådgivning inden for alle områder af privatforsikring, herunder

 

  • Autoforsikring  

  • Indbo- og privatansvarsforsikring

  • Bygningsforsikring

  • Ejerskifte- og byggeskadeforsikring

  • Rejseforsikring

  • Retshjælpsforsikring

 

Herudover rådgiver ARK inden for både kollektive og indi-viduelle personforsikringer, herunder

 

  • Livs- og pensionsforsikring

  • Ulykkesforsikring

  • Kritisk sygdom

  • Sundheds- og behandlingsforsikringer

 

Vi har gennem mange år rådgivet forsikringsselskaber inden for alle aspekter vedrørende privatforsikringer, herunder rådgivet om og bistået med udformningen af et stort antal forsikringsbetingelser inden for alle brancher, ligesom vi har bistået med oversættelse af udenlandske forsikringsbetingelser.

 

Herudover har vi bistået forsikringsselskaber i et meget stort antal sager ved Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene om såvel principielle dækningsspørgsmål som konkrete spørgsmål om bevis for dækningsberettigede skader.

 

Vi har et dybdegående og mangeårigt kendskab til forsikringsprodukternes udformning og historik, branchepraksis og udviklingen i ankenævnets praksis, hvilket vi inddrager i vores rådgivning i konkrete sager.

 

Vores klienter inden for privatforsikrings-området tæller et stort antal danske og udenlandske forsikringsselskaber samt pensionskasser og forsikringsmæglere.

Hos ARK er vi et team på 8 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver om Privatforsikring.

Kontakt os

Kontakt os

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart

ANNE METTE MYRUP OPSTRUP
PARTNER

T: +45 3333 1005

M: +45 2681 9372

E: amm@arklaw.dk 

Bente-Ernfred-Götzsche-ARK-Advokatpartne

BENTE ERNFRED GÖTZSCHE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1008  
M: +45 2681 0650
E: beg@arklaw.dk

Ark_Anja_websmall.jpg

ANJA HEJDE
ADVOKAT
T: +45 3333 1000 

M: +45 2943 7840
E: ahe@arklaw.dk

april-222703.jpg

MARCUS WILS LORENZEN
ADVOKAT (L)
T: +45 3333 1000
M: +45 2856 4116
E: mwl@arklaw.dk

Amalie Kaare Rubeck Beskåret1.jpg

AMALIE KAARE RUBECK
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 2989 9509
E: akr@arklaw.dk

Jacob.jpg

JACOB SCHMIDT MADSEN
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 3117 3567
E: jsm@arklaw.dk

Emilie.jpg

EMILIE LINDGREN KJÆRSKOV
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000
M: +45 2074 8648
E: elk@arklaw.dk

bottom of page