Privatforsikring - ARK Advokatpartnerselskab

Privatforsikring

ARK yder rådgivning inden for alle områder af privatforsikring, herunder

 

  • Autoforsikring  

  • Indbo- og privatansvarsforsikring

  • Bygningsforsikring

  • Ejerskifte- og byggeskadeforsikring

  • Rejseforsikring

  • Retshjælpsforsikring

 

Herudover rådgiver ARK inden for både kollektive og indi-viduelle personforsikringer, herunder

 

  • Livs- og pensionsforsikring

  • Ulykkesforsikring

  • Kritisk sygdom

  • Sundheds- og behandlingsforsikringer

 

Vi har gennem mange år rådgivet forsikringsselskaber inden for alle aspekter vedrørende privatforsikringer, herunder rådgivet om og bistået med udformningen af et stort antal forsikringsbetingelser inden for alle brancher, ligesom vi har bistået med oversættelse af udenlandske forsikringsbetingelser.

 

Herudover har vi bistået forsikringsselskaber i et meget stort antal sager ved Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene om såvel principielle dækningsspørgsmål som konkrete spørgsmål om bevis for dækningsberettigede skader.

 

Vi har et dybdegående og mangeårigt kendskab til forsikringsprodukternes udformning og historik, branchepraksis og udviklingen i ankenævnets praksis, hvilket vi inddrager i vores rådgivning i konkrete sager.

 

Vores klienter inden for privatforsikrings-området tæller et stort antal danske og udenlandske forsikringsselskaber samt pensionskasser og forsikringsmæglere.

Hos ARK er vi et team på 7 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver om Privatforsikring.

 

IDA LUNDELL STAUSHOLM 
ADVOKAT

T: +45 3333 1000
M: +45 2233 8721
E: ist@arklaw.dk

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.