Arbejdsskadeforsikring og personskade - ARK Advokatpartnerselskab

Arbejdsskadeforsikring og personskade

ARK yder rådgivning inden for alle områder af personskade, herunder:

  • Arbejdsskadeforsikringssager-

  • Ansvar for arbejdsskade

  • Personskadeopgørelse, herunder dagpengeregres

  • Offentlige myndigheders og privatpersoners ansvar for personskade

  • Patientforsikring

  • Ulykkesforsikring

 

Med et team på seks advokater og fuldmægtige er vi blandt landets største i relation til rådgivning om personskadekrav. Vi anses som førende rådgivere inden for håndtering af erstat-ningskrav for personskade af enhver karakter for forsikrings-selskaber, offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder.
 

Vi har mange års erfaring med at rådgive om skadesbehandling og med at yde bistand i forbindelse med sagsbehandling ved arbejdsskademyndigheder, ankenævn og domstole. 
 

ARK’s advokater har således ført et stort antal retssager ved blandt andet landsretterne og Højesteret inden for person-skadeområdet. 
 

ARK bistår et stort antal selvforsikrede myndigheder i hånd-teringen af såvel ansvarssager som arbejdsskadeforsikringssager. Vi har i den forbindelse betydeligt fokus på bevissikring og på muligheden for at påvirke behandlingen af arbejdsskadesager tidligt i sagens forløb, herunder ved undersøgelse af faktum og medicinsk årsagssammenhæng.

Hos ARK er vi et team på 8 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver inden for Arbejdsskadeforsikring og Personskade.

 
Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart

ANNE METTE MYRUP OPSTRUP
PARTNER

T: +45 3333 1005

M: +45 2681 9372

E: amm@arklaw.dk 

Joakim-Bondesen-ARK-Advokatpartnerselska

JOAKIM BONDESEN
ADVOKAT (H)

T: +45 3333 1009
M: +45 2293 4800

E:  jbo@arklaw.dk

Ark_web_small-30.jpg

IDA LUNDELL STAUSHOLM 
ADVOKAT

T: +45 3333 1000
M: +45 2233 8721
E: ist@arklaw.dk

no-image-small.jpg

JANNIE LÆRKE STOKHOLM
ADVOKAT (L)
T: +45 3333 1000

M: +45 6124 5131
E: jls@arklaw.dk

Nanna-Baade-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

NANNA BAADE
ADVOKAT
T: +45 3333 1019 

M: +45 4075 2038
E: nba@arklaw.dk

Pia-Skotte-Winsløw-ARK-Advokatpartnersel

PIA SKOTTE WINSLØW
ADVOKAT

T: +45 3333 1016 
M: +45 2812 8351
E: psw@arklaw.dk

no-image-small.jpg

MALENE MATTHIESEN
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 3150 8562 
E: mma@arklaw.dk

 

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.