top of page

Arbejdsskadeforsikring og personskade

ARK yder rådgivning inden for alle områder af personskade, herunder:

  • Arbejdsskadeforsikringssager-

  • Ansvar for arbejdsskade

  • Personskadeopgørelse, herunder dagpengeregres

  • Offentlige myndigheders og privatpersoners ansvar for personskade

  • Patientforsikring

  • Ulykkesforsikring

 

Med et team på seks advokater og fuldmægtige er vi blandt landets største i relation til rådgivning om personskadekrav. Vi anses som førende rådgivere inden for håndtering af erstat-ningskrav for personskade af enhver karakter for forsikrings-selskaber, offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder.
 

Vi har mange års erfaring med at rådgive om skadesbehandling og med at yde bistand i forbindelse med sagsbehandling ved arbejdsskademyndigheder, ankenævn og domstole. 
 

ARK’s advokater har således ført et stort antal retssager ved blandt andet landsretterne og Højesteret inden for person-skadeområdet. 
 

ARK bistår et stort antal selvforsikrede myndigheder i hånd-teringen af såvel ansvarssager som arbejdsskadeforsikringssager. Vi har i den forbindelse betydeligt fokus på bevissikring og på muligheden for at påvirke behandlingen af arbejdsskadesager tidligt i sagens forløb, herunder ved undersøgelse af faktum og medicinsk årsagssammenhæng.

Hos ARK er vi et team på 9 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver inden for Arbejdsskadeforsikring og Personskade.

Kontakt os

Kontakt os

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart

ANNE METTE MYRUP OPSTRUP
PARTNER

T: +45 3333 1005

M: +45 2681 9372

E: amm@arklaw.dk 

Ark_Anja_websmall.jpg

ANJA HEJDE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1000

M: +45 2943 7840
E: ahe@arklaw.dk

april-222703.jpg

MARCUS WILS LORENZEN
ADVOKAT
T: +45 3333 1000 

M: +45 2856 4116
E: mwl@arklaw.dk

 

Ark_Thomas_web-7.jpg

THOMAS LETH PEDERSEN
ADVOKAT
T: +45 3333 1000 

M: +45 5354 7981
E: tlp@arklaw.dk

 

Josefine Jul Vedelsby Beskåret1.jpg

JOSEFINE JUL VEDELSBY
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 3123 3145
E: jjv@arklaw.dk

 

Ida.jpg

IDA BECH
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 3157 6526
E: ibe@arklaw.dk

Jacob.jpg

JACOB SCHMIDT MADSEN
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000 

M: +45 3117 3567
E: jsm@arklaw.dk

Emilie.jpg

EMILIE LINDGREN KJÆRSKOV
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000

M: +45 2074 8648
E: elk@arklaw.dk

 

bottom of page