Forsikringssvindel - ARK Advokatpartnerselskab

Forsikringssvindel

ARK rådgiver om bekæmpelse af forsikringssvindel inden for alle forsikringsbrancher, herunder bl.a. autoforsikring, indbo- og privatansvarsforsikring, bygningsforsikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, livs- og pensionsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

 

Vores klienter omfatter hovedparten af de danske forsikringsselskaber og pensionskasser samt en række udenlandske selskaber.

 

ARK's advokater har gennem mere end 20 år bistået forsikringsbranchen i sager vedrørende forsikringssvindel, og vores advokater anses for Danmarks førende rådgivere inden for dette område. Vi rådgiver løbende forsikringsselskaber i et stort antal sager vedrørende forsikringssvindel og bistår i sager ved Ankenævnet For Forsikring herom. Endvidere har ARK's advokater ført sager for såvel landsretterne som Højesteret vedrørende forsikringssvindel. 

 

Vi har et dybdegående kendskab til  forsikringsselskabernes tilgang til forsikringssvindel, og har forståelse for den kommercielle risiko, der er forbundet med håndteringen af netop denne type sager. Vores rådgivning er derfor ofte baseret på et meget tæt samarbejde med forsikringsselskaberne, hvor alle risici tages i betragtning.
 

Hos ARK er vi et team på 8 advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle rådgiver om bekæmpelse af Forsikringssvindel.

 

IDA LUNDELL STAUSHOLM 
ADVOKAT

T: +45 3333 1000
M: +45 2233 8721
E: ist@arklaw.dk

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.