top of page

Compliance

ARK yder rådgivning vedrørende compliance for forsikrings-selskaber og andre finansielle institutioner, herunder i relation til 

  • Forsikringsselskabers drift m.v. efter lov om finansiel      virksomhed

  • Grænseoverskridende forsikringsvirksomhed og etablering af filialer

  • Forsikringsformidlingsloven/IDD

  • GDPR

  • Verifikation af forsikringsbetingelser

  • God skik-regler

 

ARK har mange års erfaring i rådgivning af forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og finansielle institutioner i relation til compliance. 

 

Vi har gennem årene bistået med rådgivning om såvel etablering af filialvirksomhed som grænseoverskridende forsikrings-virksomhed, ligesom vi har ydet rådgivning vedrørende et stort antal problemstillinger omfattet af lov om finansiel virksomhed.

 

Vi har bistået med udformning af aftaler vedrørende samar-bejdsaftaler og forsikringsformidling og yder løbende rådgivning om den nye forsikringsformidlingslov/IDD.

Herudover har ARK's advokater gennem mange år bistået med såvel udarbejdelse som oversættelse og verifikation af forsik-ringsbetingelser inden for alle brancher, samt ydet omfattende rådgivning om god skik.
 

Hos ARK er vi et team på 5 advokater, der alle rådgiver inden for Compliance.

Kontakt os

Kontakt os

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER

T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Allan-Kvist-Kristensen-ARK-Advokatpartne

ALLAN KVIST-KRISTENSEN
PARTNER
T: +45 3333 1004  
M: +45 4074 3850
E: 
akk@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart

ANNE METTE MYRUP OPSTRUP
PARTNER

T: +45 3333 1005

M: +45 2681 9372

E: amm@arklaw.dk 

Bente-Ernfred-Götzsche-ARK-Advokatpartne

BENTE ERNFRED GÖTZSCHE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1008  
M: +45 2681 0650
E: beg@arklaw.dk

Ark_Anja_websmall.jpg

ANJA HEJDE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1000
M: +45 2943 7840
E: ahe@arklaw.dk

Amalie Kaare Rubeck Beskåret1.jpg
bottom of page