Compliance - ARK Advokatpartnerselskab

Compliance

ARK yder rådgivning vedrørende compliance for forsikrings-selskaber og andre finansielle institutioner, herunder i relation til 

  • Forsikringsselskabers drift m.v. efter lov om finansiel      virksomhed

  • Grænseoverskridende forsikringsvirksomhed og etablering af filialer

  • Forsikringsformidlingsloven/IDD

  • GDPR

  • Verifikation af forsikringsbetingelser

  • God skik-regler

 

ARK har mange års erfaring i rådgivning af forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og finansielle institutioner i relation til compliance. 

 

Vi har gennem årene bistået med rådgivning om såvel etablering af filialvirksomhed som grænseoverskridende forsikrings-virksomhed, ligesom vi har ydet rådgivning vedrørende et stort antal problemstillinger omfattet af lov om finansiel virksomhed.

 

Vi har bistået med udformning af aftaler vedrørende samar-bejdsaftaler og forsikringsformidling og yder løbende rådgivning om den nye forsikringsformidlingslov/IDD.

Herudover har ARK's advokater gennem mange år bistået med såvel udarbejdelse som oversættelse og verifikation af forsik-ringsbetingelser inden for alle brancher, samt ydet omfattende rådgivning om god skik.
 

Hos ARK er vi et team på 4 advokater, der alle rådgiver inden for Compliance.

 

© 2020 ARK Advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.