top of page

Kontraktuel risikostyring

ARK er eksperter inden for

  • Virksomheders risikostyring i kontrakter

  • Udarbejdelse af leverings- og indkøbsbetingelser

  • Forhandling af samhandelsaftaler med kunder og leverandører

  • Undervisning af virksomhedens salgs- og indkøbsansvarlige i risikostyring

Vi har stor erfaring med at håndtere alle aspekter vedrørende virksomheders risikostyring i kontrakter med deres kunder og leverandører, herunder udarbejdelse af leveringsbetingelser, indkøbsbetingelser, samhandelsaftaler og fortrolighedsaftaler.

 

Grundet vores specialistviden i virksomheders erstatningsansvar i og uden for kontrakt samt forsikringsdækningen heraf under erhvervs- og produktansvarsforsikringen kan vi hurtigt identificere ikke-forsikringsafdækkede risici i virksomhedens kontrakter. 

 

Virksomhedens kunder har også en betydelig økonomisk interesse i, at virksomhedens potentielle erstatningsansvar i videst muligt omfang er forsikringsafdækket. Selv ved forhandlinger med de største virksomheder på verdensplan har vi stor succes med at forhandle relevante ansvarsbegrænsninger på plads i forhold til dækningen og med at ændre kontraktens ansvarsregulerende vilkår, så virksomheden i videst muligt omfang kan kontrollere sin risiko.

 

Indkøbsleddet er mindst lige så vigtigt som salgsleddet ved risikostyring, og en indkøbers accept af de forkerte leverandørleveringsbetingelser kan i værste fald lukke en virksomhed. En leverandørs fraskrivelse af erstatningsansvar kan således medføre, at virksomhedens forsikringsdækning bortfalder. 

 

Vi udarbejder derfor også praktisk anvendelige risikostyringsmanualer og underviser virksomhedens medarbejdere i risikostyring, så virksomheden selv kan løse størstedelen af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med risikostyring i kontrakter.

 

Det er altid vores mål at forhandle afbalancerede vilkår på plads, som både virksomheden og dennes samhandelspartnere kan leve med i en fremtidig tabs- eller skadessituation.  Vi anvender derfor som udgangspunkt ikke de standardiserede løsninger, som er udarbejdet af diverse organisationer nationalt og internationalt. Disse standardvilkår indebærer således ofte så omfattende ansvarsfraskrivelser, der medfører, at muligheden for at anvende virksomhedens forsikringsdækning falder bort. I praksis indebærer dette, at virksomheden ikke kan finde en tilfredsstillende løsning for virksomheden og kunden, der sikrer, at samhandlen kan fortsætte.

Hos ARK rådgiver advokat Allan Kvist-Kristensen og juridisk rådgiver Henrik Rise Jensen omkring Kontraktuel Risikostyring.

Kontakt os

Kontakt os

Allan-Kvist-Kristensen-ARK-Advokatpartne

ALLAN KVIST-KRISTENSEN
PARTNER
T: +45 3333 1004  
M: +45 4074 3850
E: akk@arklaw.dk

Henrik-Rise-Jensen-ARK-Advokatpartnersel

HENRIK RISE JENSEN
JURIDISK RÅDGIVER
T: +45 3333 1017

M: +45 2675 7027
E: hrj@arklaw.dk

bottom of page