top of page

Regres

Vi er specialister i at føre regressager for forsikringsselskaber, hvor vi bistår med at opnå erstatning hos ansvarlige skadevoldere. 


Vi bistår såvel med den indledende bevissikring, indledende vurdering af procesrisikoen ved et regressøgsmål og med håndtering af såvel enkle som omfangsrige og komplicerede regressager.


Regreskrav kan udspringe af udbetalinger under en række forskellige forsikringer, herunder for eksempel bygnings-, løsøre-, driftstabsforsikring, entrepriseforsikring og erhvervs- og produktansvarsforsikring.


Da regreskrav kan udspringe af forskellige forsikringstyper, er der ingen fællesnævner i forhold til skadetypen eller det juridiske grundlag, og håndtering af regreskrav forudsætter således indgående, erstatningsretlig indsigt og forståelse.


ARK er specialister inden for erstatning i og uden for kontrakt, herunder produktansvar, professionsansvar, entreprise, svindel og personskade, og vi har derfor den nødvendige viden om og erfaring i at håndtere alle typer af regressager.


Vi har desuden stor rutine i bevissikring, hvilket typisk er af afgørende betydning for en regressag, hvor skaderne udbedres relativt hurtigt, så skadelidte ikke skal afvente regressagen.


Ud over bevissikring er vi eksperter i bevisbyrderegler samt i at få belyst de for sagen relevante tekniske problemstillinger, herunder ved syn og skøn. Vores team afholder ofte seminarer og eksterne oplæg om forskellige emner inden for regres og bevissikring, og vi har stor erfaring inden for blandt andet brandsager, hvor bevissikring ofte er særlig relevant på et tidligt stadie.


Vores advokater har desuden mange års erfaring med at føre rets- og voldgiftssager inden for regres.


Det indgår som en fast del af vores rådgivning tidligt i en sag at afsøge mulighederne for en forligsmæssig løsning, da et forlig ofte giver en omkostningsbesparelse og dermed også en bedre bundlinje.   

Hos ARK er vi et team på 11

advokater og ​advokat-fuldmægtige, der alle beskæftiger sig med regres.

Kontakt os

Kontakt os

Allan-Kvist-Kristensen-ARK-Advokatpartne

ALLAN KVIST-KRISTENSEN
PARTNER
T: +45 3333 1004  
M: +45 4074 3850
E: akk@arklaw.dk

Jesper-Ravn-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

JESPER RAVN
PARTNER
T: +45 3333 1002
M: +45 2092 7534
E: jra@arklaw.dk

Laura-Kragh-ARK-Advokatpartnerselskab-sm

LAURA KRAGH
PARTNER
T: +45 3333 1006 
M: +45 2681 1458
E: lkr@arklaw.dk

Anne-Mette-Myrup-Opstrup-ARK-Advokatpart
Bente-Ernfred-Götzsche-ARK-Advokatpartne

BENTE ERNFRED GÖTZSCHE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1008  
M: +45 2681 0650
E: beg@arklaw.dk

Ark_Anja_websmall.jpg

ANJA HEJDE
ADVOKAT (H)
T: +45 3333 1000 
M: +45 2943 7840
E: ahe@arklaw.dk

april-222703.jpg

MARCUS WILS LORENZEN
ADVOKAT (L)
T: +45 3333 1000
M: +45 2856 4116
E: mwl@arklaw.dk

Ark_Nathalie_websmall.jpg

NATHALIE FUCHS
ADVOKAT 
T: +45 3333 1000
M: +45 2830 0951
E: nfu@arklaw.dk

ark_z_web.jpg

ZACHARIAS GRASSMÉ TAJ
ADVOKAT
T: +45 3333 1000

M: +45 2637 0127
E: zgt@arklaw.dk

Amalie-Flindt-Hjaelmhof_2.jpg

AMALIE FLINDT HJÆLMHOF
ADVOKATFULDMÆGTIG
T: +45 3333 1000
M: +45 2797 7148
E: afh@arklaw.dk

Henrik-Rise-Jensen-ARK-Advokatpartnersel

HENRIK RISE JENSEN
JURIDISK RÅDGIVER
T: +45 3333 1017

M: +45 2675 7027
E: hrj@arklaw.dk

bottom of page